Privatlivspolitik

Fortrolighedspolitik - GDPR

Erklæring om fortrolighedspolitik for tabena.dk  

Behandlingsansvarlig Daglig Leder

Daglig Leder er på vegne af Tabena behandlingsansvarlig for selskabets behandling af personoplysninger.

 

Personoplysninger som lagres og formålet med lagringen

Vi lagrer følgende personoplysninger om vores kunder; Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Vi behandler oplysningerne for at kunne gennemføre vores forpligtelser efter aftale med dig. Information om din ordre er vi pålagt at lagre i forbindelse med regnskabsføring, afgiftshåndtering og eventuel reklamation eller garanti behandling. Vi er pligtet til at lagre denne information i 10 år før den slettes. Vi opbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling af sikkerhedshensyn.
Vi benytter også oplysningerne for at kunne kontakte dig med vigtig information, vedrørende dit købe via e-mail, telefon, SMS og post udsendelser.

 

Grundlaget for behandlingen 

Information om navn, adresse, telefon, e-mail benyttes for at opfylde købsaftalen. Grundlaget for denne behandlingen er forordningen om fortrolighedspolitik artikel Art 6 (b).

Hvor du har samtykket til det benyttes også oplysningerne til at give dig information og tilbud via e-mail/sms. Grundlaget for denne behandlingen er forordningen om fortrolighedspolitik Art 6 (a). Du kan når som helst takke nej til at modtage sådanne information fra os.

Hvor du har samtykket til det benyttes købshistorik og adfærdsmønster til at give anbefalinger og reklame specielt tilpasset dig som bruger. Grundlaget for denne behandling er forordningen om fortrolighedspolitik Art 6 (a). Du kan når som helst trække tilbage dit samtykke til sådanne brug.

Vigtig information om dit køb som omhandler garanti og reklamation bliver lagret for at kunne give dig korrekt behandling og er i samsvar med vores forpligtelser i forhold til forbrugerkøbeloven.

Indhentning af personoplysninger

Vi lagrer de personoplysninger du har udstedt på vores hjemmeside i forbindelse med dit køb med undtagelse af personnummer som går direkte via klarna når du handler.

Vi lagrer de personoplysninger du har udstedt vores ansatte i forbindelse med dit køb, hvis du har bestilt via e-mail eller per telefon.

Vi vil ikke dele, sælge, overføre eller på anden måde udlevere personoplysninger til andre, med mindre vi er retligt forpligtet til det.

For at kunne opfylde vores forpligtelser efter aftalen udleveres nødvendige oplysninger til transportør. 

Sletning af personoplysninger 

Oplysninger vi har modtaget i forbindelse med dit køb lagres i vores aktive kunderegister. Oplysninger vi efter bogføringsloven er forpligtet til at bevare vil lagres i 10 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheder for den registrerede

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til personoplysningsloven og gældende forskrifter. Det gøres opmærksom på at du kan kræve indsigt i og flytning af egne personoplysninger, samt kræve retning eller sletning af oplysninger.  


Fortrolighedsrepræsentant

Vi har en fortrolighedsrepræsentant, som tilser at personoplysningslovens regler om behandling af personoplysninger bliver fulgt, samt fungerer som kontaktperson ved tilsyn. 

Informationssikkerhed

Vi sikrer dine personoplysninger ved både fysisk og virtuel adgangs- og tilgangskontrol.

Kontaktinformation

Henvendelser om hvilke oplysninger som er registreret, retning og sletning kan sendes skriftligt til følgende adresser:

European Retail Group AB
Romstadsvägen 2 C
653 42 Karlstad
Sweden